سیاست / شناسه خبر: 97415 / تاریخ انتشار : 1401/3/30 10:49
|
محمدجواد رستمی مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر:

هدف سازمان مالیاتی، اخذ یک مالیات مضاعف بر مؤدیان نیست

بوشهریها| مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر: مالیات علی رأس دیگر وجود ندارد و قطعاً محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص، باید بر اساس خوداظهاری مؤدیان باشد.

بوشهری ها / محمدجواد رستمی مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بحث تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل یکی از مهمترین دغدغه های این روزهاست که هر چند طبق قانون زمان تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه اعلام شده است اما زمزمه هایی مبنی بر تمدید این زمان تا 15 تیرماه به گوش می رسد. لیکن با توجه به اینکه هنوز به صورت رسمی این زمان تمدید نشده است از همه مؤدیان حقیقی، خواهشمندیم هر چه سریعتر نسبت به تسلیم اظهارنامه خود اقدام نمایند و به روزهای آخر موکول نکنند.

وی در ادامه افزود: نکته دیگر، بحث تراکنش حساب پوز مؤدیان مالیاتی است که ما تا قبل از این، مبنای محاسبه مان بر اساس سوابق مالیاتی اشخاص و ارائه اظهارنامه مالیاتی آنان بود. لیکن با توجه به الزامات قانون بودجه 1400 مکلف شدیم که از اطلاعات حساب آنها نیز استفاده کنیم و اطلاعات حساب مؤدیان به پرونده مالیاتی آنها وارد شده است. لذا با توجه به اینکه این فروش ها، بعضاً فروش بالایی بوده و مبنای محاسبه ما قرار می گیرد، موجب نارضایتی مؤدیان مالیاتی قرار گرفته است، به همین منظور و به جهت اینکه مودیان از این حساب، استفاده های بسیاری می کردند که بعضاً تجاری هم بوده است، ترفندهایی اندیشیده شده است که بتوانیم این موارد را مد نظر قرار دهیم و مالیات منصفانه ای را در نظر بگیریم.

ایشان با تأکید بر این مسأله که هدف سازمان، اخذ یک مالیات مضاعف بر مؤدیان نیست، افزود: در جو روانی ایجاد شده ناشی از تراکنش حساب پوز مؤدیان مالیاتی، اینگونه به نظر می رسید که مالیاتها بر این اساس، مالیات بالایی باشد. لذا درخواست ما از مردم این است که خونسردی خود را حفظ کنند و یقین داشته باشند که همه موارد و دغدغه های آنان در رسیدگی و ارائه اظهارنامه مالیاتی مد نظر قرار خواهد گرفت و تنها موردی که باید به آن اهمیت کنیم، تغییر نحوه رسیدگی ما نسبت به سنوات قبل است که بر اساس اظهارنامه مؤدی و بر اساس اسناد و مدارکی است که ارائه می شود و هر گونه اسناد و مدارکی که مؤدیان ارائه بدهند، مورد پذیرش ما قرار می گیرد.

وی همچنین اضافه کرد: مالیات علی رأس دیگر وجود ندارد و قطعاً محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص، باید بر اساس خوداظهاری مؤدیان باشد. هر چه مودیان ابراز کنند، مبنای رسیدگی ماست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

وی گفت: خواسته ما این است که با گسترش فرهنگ مالیاتی در بین جامعه، مأموران مالیاتی ترغیب شوند تا با گذر از روش مالیات ستانی قبل به روش مالیات ستانی بر مبنای حقیقت و بر اساس اظهارات مؤدی ورود کنند.

رستمی گفت: دیگر دغدغه حاکم بر جامعه، مشاهده ضریب سودی است که در سامانه ها وجود دارد. و ترس از اینکه این ضریب سودی، مبنای مالیات اظهارنامه آنها قرار گیرد. لذا در این خصوص نیز این قول را می دهیم که این ضریب سود در حال تغییر است و قطعاً طبق عملکرد 1400 بر مبنای واقعیت جامعه تغییر می کند و به واقعیت می رسند. هر چند که این ضرایب، ویژه کسانی است که هیچ گونه اطلاعات و مدارکی از آنها موجود نیست و لازم است بدون سند و مدرک برایشان مالیات مشخص کنیم. اما کسانی که اظهارنامه می دهند بر اساس درآمد و هزینه، مالیات بر درآمد آنها مشخص می شود. مؤدیان مالیاتی نباید از این موضوع دغدغه و نگرانی داشته باشند و این دغدغه را از خود دور کنند و این اطمینان را داشته باشند که تمام  همکاران ما آمادگی حداکثر همکاری با آنها را دارند و قطعا بدنبال این هستیم که مودیان مالیاتی پس از انجام امور مالیاتی با چهره ای بشاش و خندان از اداره خارج شوند.  

ایشان در پایان افزود: البته مالیات حقی است که بر گردن ماست. باید بدانیم و به این مساله واقف باشیم که تمام مؤدیان به این فرهنگ مالیاتی برسند که آن چیزی که حق و قانون است پرداخت کنند.

کلیدواژه

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر

محمدجواد رستمی

اظهارنامه مالیاتی

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی