سیاست / شناسه خبر: 97556 / تاریخ انتشار : 1401/4/5 11:07
|

تکریم ارباب رجوع توسط ادارات آبدان ضروری است

بخشدار آبدان نصب منشور حقوق شهروندی در ادارات بخش را گام مهمی در بحث توسعه اجتماعی دانست و گفت: تعامل مردم با نهاد حکومتی و توجه مسئولان به حقوق همگان گام مهمی در توسعه شهرنشینی است.

بوشهری ها /

تکریم ارباب رجوع توسط ادارات آبدان ضروری است
ابراهیم درویشی شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهروند و شهرنشین دو مقوله متفاوت هستند و شهروند و قانون شهروندی مبحثی حقوقی و جامعه شناختی است.

بخشدار آبدان بیان کرد: آنچه که موجب رشد زندگی شهرنشینی می‌شود توجه به حقوق عامه مردم در عرصه‌های مختلف است.

وی نصب منشور حقوق شهروندی در ادارات بخش را گام مهمی در بحث توسعه اجتماعی دانستند. گفت: تعامل مردم با نهاد حکومتی و توجه مسؤولان به حقوق همگان گام مهمی در توسعه شهرنشینی است

درویشی استفاده از پایش تصویر در سطح شهر را از ضروریات دانست و خواستار توجه به این مقوله شدند.

کلیدواژه

بخشدار آبدان

مسئولان به حقوق

ادارات آبدان ضروری

ارسال نظرات

captcha
رویداد رسانه ای جنوب استان
نمایشگاه  پتروشیمی