سیاست / شناسه خبر: 128982 / تاریخ انتشار : 1401/11/9 11:28
|

باغات دشتستان شناسنامه دار می شوند

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی دشتستان، با حضور مدیر جهاد کشاورزی دشتستان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر، کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی و روسای مراکز جهاد کشاورزی جلسه بررسی روند نحوه شناسنامه دار کردن

بوشهری ها/ به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی دشتستان، با حضور مدیر جهاد کشاورزی دشتستان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر، کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی و روسای مراکز جهاد کشاورزی  جلسه بررسی روند نحوه شناسنامه دار کردن باغات شهرستان دشتستان برگزار شد.

محمدرسول صحراکار مدیر جهاد کشاورزی دشتستان عنوان کرد: برحسب دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی منبعد هر گونه خدمات به باغداران منوط به اخذ شناسنامه باغ خواهد بود.
در این جلسه جعفری رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر خبر داد: از امتیازات شناسنامه باغات، امکان اخذ تسهیلات بانکی،اجرایی بودن بعنوان ضمانت دادگاهی و وثیقه بانکی و همچنین کاهش تعرفه های برق در واحدهای بسته بندی خرما می باشد.
 
 

کلیدواژه

برازجان

دشتستان

باغات دشتستان

شناسنامه دار شدن باغات

ارسال نظرات

captcha
فراخوان فنی و حرفه ای
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی