اقتصاد / شناسه خبر: 160806 / تاریخ انتشار : 1402/7/21 18:43
|
اهمیت و ضرورت افزایش مراودات و مبادلات بوشهر و همسایگانش در حوزه خلیج فارس:

بوشهر شاهراه تقویت تعامل ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس

رضا مقاتلی : شاید در نگاه نخست آنچه از نام بوشهر در اذهان ایجاد می شود عناوینی چون دریای خلیج فارس، نیروگاه اتمی، پارس جنوبی، نفت، گاز، پتروشیمی و امثالهم باشد. چنین تصوری هم در نگاه ملی و هم فراملی تصوری دور از واقعیت و در حقیقت انتظار نیز نخواهد بود. در حقیقت شاید بهتر آن باشد که اینگونه بیان کنیم

بوشهری ها /  رضا مقاتلی | شاید در نگاه نخست آنچه از نام بوشهر در اذهان ایجاد می شود عناوینی چون دریای خلیج فارس، نیروگاه اتمی، پارس جنوبی، نفت، گاز، پتروشیمی و امثالهم باشد. چنین تصوری هم در نگاه ملی و هم فراملی تصوری دور از واقعیت و در حقیقت انتظار نیز نخواهد بود. در حقیقت شاید بهتر آن باشد که اینگونه بیان کنیم که آنچه در همه ی سال ها و دهه های اخیر از نام و عنوان بوشهر ایجاد شده است بیشتر از آنچه بعنوان نمادهای معرفی بوشهر ذکر شد نبوده و بر همین اساس است که عنوان می شود انتظار شناخت از بوشهر بیش از همین موارد نیز نخواهد بود.


واقعیت آن است که غفلت از سایر مولفه هایی که می تواند بوشهر را بعنوان نگینی درخشان در کرانه ی خلیج نیلگون تا ابد فارس معرفی نماید مربوط به دوره یا زمانه ای خاص نیست. نمی توان دولت یا تفکری خاص را عامل شکل گیری چنین معرفی ای از بوشهر معرفی نمود و به باور نگارنده باید اذعان کرد مشکل اصلی در این وادی بیش از آنکه ضعفی کارگزاری به نظر آید، معضل و ضعفی ساختاری است که در همه ی این سال ها بنیانگذار شکل گیری تدریجی و در نهایت همیشگی چنین نگاهی از بوشهر است.
بوشهر که روزگاری بدلایل گوناگون و موقعیت خاصش از مهم ترین مراکز حکومت های عیلامی، ساسانی و نیز افشاری و سایر حکومت ها محسوب میشده است اینک نیز برخوردار از چنین موقعیت سوق الجیشی و ژئوپولیتیکی برای ایران است و شاید گواه شاخص آن نیز وجود همان مراکز عظیم برشمرده شده در ابتدای این یادداشت و مطلب باشد.
حضور هلندی ها و در ادامه بصورت خاص تر انگلیسی ها در بوشهر و نگاه به آن بعنوان مرکزی برای فرماندهی در خلیج فارس و داستان های خاص مردمان بوشهر در این میان خود گواهی دیگر بر جایگاه خاص و ممتاز بوشهر است. آنچه اما شاید مایه تاسف است عدم استفاده ی بهینه از چنین ظرفیت عظیمی و البته مغفول ماندن بسیاری از ابعاد شناخت این استان برای بهره مندی بوشهر و بوشهریان از مزایای آن است. با رویکرد جدید در سیاست خارجی برای نزدیکی با همسایگان و جایگاه خاص کشورهای (gcc) یا همان شورای همکاری خلیج فارس در این هدف گذاری، شاید زمان معرفی بوشهر واقعی و آنچه ماهیت اصلی این جغرافیای ارزشمند از ایران است بیش از هر زمان ضرورت و اهمیت فزاینده ای یافته باشد و غفلت از آن قابل پذیرش نبوده و از سویی نیز نمی توان به دیده ی اغماض با آن مواجه شد. مردمان بوشهر از دیرباز نیز خود بعنوان یکی از جوامع محلی فعال در سپهر سیاسی، اقتصادی_تجاری و فرهنگی و امثالهم در ایران با کشورهای همسایه ایفاگر نقش بوده اند. حجم مسافرت و مراودات ساکنین بوشهر با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، کویت، قطر و بحرین مستندترین دلیل برای اثبات این مدعاست و سکونت بسیاری از مردم این استان در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز عاملی قانع کننده در این مسیر. افزایش مبادلات و مراودات در حوزه های مختلفی از جمله گردشگری و توریسم حتی از نوع توریسم درمانی، اقتصاد و تجارت، فرهنگ و هنر، علوم و صنایع مشترک با وجود مناطق، مراکز و پیش نیازهای موجود در هر کدام از حوزه های ذکر شده نظیر مراکز مستعد گردشگری، مراکز اقتصادی و صنعتی، زمینه های مستعد فرهنگی موجود و دانشگاه ها امر چندان دشوار و بعیدی نخواهد بود و تنها نگاهی استراتژیک از منظر تامین منافع ملی می تواند قابلیت تحقق این افزایش مبادلات و مراودات را مهیا و در نهایت محقق سازد.

شایسته نیست استانی با برخورداری از چنین ظرفیت های عظیمی در شناسایی و معرفی اش صرفاً در پارس جنوبی و نیروگاه اتمی خلاصه گردد و این بر همه ی متولیان استان است که در زمینه معرفی و بهره مندی مناسب از موقعیت موجود اقدام نمایند تا بوشهر همان باشد که باید باشد.| انرژی جنوب 

| کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه

کلیدواژه

خلیج فارس

استانداری بوشهر

رضا مقاتلی

پتروشیمی

ارسال نظرات

captcha
گلامور گالری
نمایشگاه  پتروشیمی