اقتصاد / شناسه خبر: 73799 / تاریخ انتشار : 1400/8/15 14:03
|

تصاویر/ دپو خودرو‌های توقیفی - گمرک بوشهر

بیش از هزار دستگاه خودرو وارداتی ترخیص نشده در کمرگ بوشهر دپو شده و در زیر آفتاب و در شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند.

بوشهری ها بیش از هزار دستگاه خودرو وارداتی ترخیص نشده در کمرگ بوشهر دپو شده و در زیر آفتاب و در شرایط نامناسب نگهداری می‌شوند. این خودرو‌ها چندسالی است که در انتظار تعیین تکلیف می‌باشند.

کلیدواژه

گمرک بوشهر

دپو خودرو

خودرو خارجی

ارسال نظرات

captcha
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی