سیاست / شناسه خبر: 85931 / تاریخ انتشار : 1401/1/14 08:28
|

انتقاد مجید مجیدی از ضرغامی، صدا و سیما و سریال گاندو، احمدی نژاد و انتقاد از برخورد با فردوسی پور

بوشهری هاانتقاد مجید مجیدی از ضرغامی، صدا و سیما و سریال گاندو، احمدی نژاد و انتقاد از برخورد با فردوسی پور

حتی عادل فردوسی پور را تحمل نکردند او کاریزما و طرفدار دارد برای همین او را به حاشیه راندند.

مجید مجیدی: برخی آدم‌ها در این مملکت باید محاکمه فرهنگی شوند. تلویزیون چه نسبتی با جامعه دارد؟ خودشان آمار و ارقام درست می‌کنند. عنوان رسانه ملی را باید بردارند و نامش را بگذارند رسانه میلی. هرچه می‌سازند بی خاصیت است. سریال منتقدانه شان هم می‌شود گاندو که بیشتر تسویه حساب سیاسی است. شما تصور کنید عادل فردوسی پور را هم تحمل نکردند. او کاریزما و طرفدار دارد. برای همین او را به حاشیه راندند. همه امید‌ها را بسته اند. انگار راه تنفس را از مردم گرفته اند. آقای ضرغامی اگر همین نگاه کنونی تان را فقط ده درصد آن را زمانی که در تلویزیون بودید اجرا می‌کردید، چه فضایی ایجاد می‌شد؟ همین آقای احمدی نژاد مردم را خس و خاشاک خواند، اما الان مدام از مردم حرف می‌زند. گفت‌وگو با جواد طوسی در ماهنامه فیلم امروز /مهر۱۴۰۰

کلیدواژه

ضرغامی

مجید مجیدی

گاندو

فردوسی پور

ارسال نظرات

captcha
رویداد رسانه ای جنوب استان
نمایشگاه  پتروشیمی