فرهنگ / شناسه خبر: 128845 / تاریخ انتشار : 1401/7/30 15:01
|

ببینید | محسن شریفیان : آینده موسیقی ایران در دست دختران نوازنده!

بوشهری ها / محسن شریفیان، نوازنده و خواننده موسیقی نواحی بوشهر به همشهری آنلاین گفت: موسیقی بوشهر را در یک تقسیم‌بندی کلی به ۷ بخش موسیقی کودکان، موسیقی مذهب، موسیقی عزاداری، موسیقی درمان، موسیقی محفلی، موسیقی جشن و موسیقی کار تقسیم کرده‌ام. 

 

به گزارش همشهری آنلاین، شریفیان گفت: هرکدام از اینها در حوزه خودشان مورد استقبال قرار می‌گیرند. به عنوان مثال نمی‌توان گفت که موسیقی مذهبی در ایام محرم و صفر اهمیت ندارد. معتقدم که ما می‌توانیم موسیقی فولک را با سایر ژانرهای موسیقی تلفیق کنیم. ایرادی ندارد و در سراسر دنیا هم هست. از کسانی که در این حوزه نوآوری می‌کنند استقبال می‌کنم، چون ما اگر نوآوری نکنیم و مخاطب‌های مختلف نداشته باشیم از بین می‌رویم. کسانی که فکر می کنند موسیقی فولک بوشهری باید به همان شکل قدیم باشد، مخاطبان خود را از دست می‌دهیم. موسیقی به شکلی که الان هست، نبوده و متناسب با زمان تغییر کرده است. ما هم این کار را می‌کنیم و از نظر من ایرادی ندارد و بازخوردهای خوبی هم گرفته‌ام. 

او گفت: درباره دخترهایی که این ساز را می زنند، معتقدم آینده موسیقی ایران به ویژه در حوزه نوازندگی دست دختران خواهد بود. بارها اعلام کرده ام که باید پسرها بزنند کنار، چون دیگر الان زمان بروز استعداد دختران است. البته تاریخ باید جواب پس بدهد راجع به محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که در حوزه نوازندگی به خصوص برای دختران وجود دارد.

خبرنگار: مرجان حسینی

تصویر و تدوین: مسعود ساکی

 

کلیدواژه

محسن شریفیان

موسیقی نواحی

استان بوشهر

ارسال نظرات

captcha
کلینک زیبایی
نمایشگاه  پتروشیمی