اقتصاد / شناسه خبر: 128919 / تاریخ انتشار : 1401/9/28 17:53
|

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخست | تامین نیروهای انسانی و انجام امور نظافت کامل محوطه و ساختمان اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

بوشهری ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت نخست | تامین نیروهای انسانی و انجام امور نظافت کامل محوطه و ساختمان اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر

کلیدواژه

آگهی مناقصه

بنیاد مسکن

استان بوشهر

ارسال نظرات

captcha
فراخوان فنی و حرفه ای
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی