سیاست / شناسه خبر: 84822 / تاریخ انتشار : 1400/11/3 09:18
|

مبلغ قابل توجهی از بودجه‌ استان بوشهر برگشت می‌خورد!

بوشهری ها / دادستان محاسبات کشور با اشاره به اینکه اکنون گزارش‌های ۲ و ۴ ماهه در این دیوان پیگیری می‌شود، گفت: در استان بوشهر مبلغ قابل توجهی از بودجه‌های مصوب و تخصیص داده شده برگشت می‌خورند که این گزارش‌های کوتاه مدت کمک بسزایی به برگشت نخوردن این بودجه‌ها دارد.

علی کامیار همچنین با تاکید بر اینکه دنبال مچ گیری و پرونده‌سازی نیست، تصریح کرد: رویکرد دیوان محاسبات کاهش تخلفات و تشکیل پرونده برای متخلفان است و در این راستا از همه ظرفیت‌های خود با تاکید بر رویکرد تعاملی استفاده می‌کند.

 

کلیدواژه

استان بوشهر

علی کامیار

رویکرد دیوان

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی