سیاست / شناسه خبر: 86419 / تاریخ انتشار : 1401/2/4 10:48
|

انگاره­های جرم ­شناختی کارآفرینی زنان در سال تولید، دانش­ بنیان و اشتغال آفرین به قلم دکتر جلال الدین حسانی

بوشهری ها / کارآفرینی زنان با وجود موانع گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... از چشم­اندازهای بسیاری دارای اهمیت است. تجربه نشان داده است که پافشاری در این راه برآیندهای سازنده­ای را چون برون­رفت از

بوشهری ها / کارآفرینی زنان با وجود موانع گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... از چشم­اندازهای بسیاری دارای اهمیت است. تجربه نشان داده است که پافشاری در این راه برآیندهای سازنده­ای را چون برون­رفت از فرودستی آشکار زنان در دیرینه زندگی انسان، افزایش امید به زندگی، بهبود کارکردهای نهاد خانواده و.. به همراه دارد.

  نامگذاری سال 1401به سال تولید؛ دانش­ بنیان و اشتغال آفرین بایستگی فراهم کردن زیرساخت­های لازم را برای شکوفایی کارآفرینی زنان دوچندان ساخته است. در این راستا هر یک از نهادهای حاکمیتی و جامعوی باید در حوزه­های گوناگون خود بیشترین میزان دانش و آگاهی محیطی را در در اختیار زنان کارآفرین قرار دهند تا ازاین راه بتوان به پدیداری دستاوردهایی همانند اشتغالزایی برای زنان که خود گامی مهم در راه مبارزه با آسیب­های اجتماعی فراروی آنان است امیدوار بود.

  از چشم­انداز آموزه­های دانش جرم­شناسی، کارآفرینی زنان یکی از راهبردهای مهم برای مبارزه با بزهدیدگی از یک سو و پیشگیری از جرایم احتمالی آنان از سوی دیگر است. چرا که کارآفرینی دانش­بنیان و اشتغال­آفرین می­تواند زنان را از جایگاه­های اقتصادی و اجتماعی بالاتری برخوردار کرده  به همان اندازه با افزایش امید به زندگی، نگرش­های مسئولانه­تری را در آنان نسبت به زیست خود و پیرامونیان پدید آورد.

  افزون بر این، کارآفرینی زنان بی­گمان در پررنگ کردن حق بر کیفیت زندگی آنان نیز اثرگذار است. چرا که همچنان در برخی از مناطق به دلیل نبود آگاهی­های اجتماعی کنشگری اجتماعی زنان با چالش­هایی رویارو است. بنابراین کارآفرینی زنان در قلمروهایی همانند مشاغل خانگی می­تواند بسیاری از  پیامدهای پیش­گفته را به خوبی کاهش دهد.

  افزون بر این، کارآفرینی زنان در راه اصلاح و بازپروری محکومان زن نز اهمیت بسیارب دارد. بنابراین نظام عدات کیفری ایران باید همانند سازه کنشی خود، پاسخ­های واکنشی در مرحله اجرای احکام کیفری را  نسبت به محکومین زن با رویکردهای کارآفرینانه در زندان، مجازات­های جایگزین حبس و فرتر از آن بیاراید.

  پیاده­ سازی هر یک از این راهبردهای توانمندساز در قلمرو کارآفرینی زنان در سال تولید؛ دانش­بنیان و اشتغال آفرین جامعه را از دستاودهای نقش­آفرینی سودمند و پربازده کنشگری اجتماعی زنان برخوردار و بر بسیاری از کژکارکردهای کنونی در جامعه چیره خواهد ساخت.

 

دکتر جلال­ الدین حسانی

دکتری حقوق کیفری و جرم ­شناسی

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بندر بوشهر

 

کلیدواژه

برازجان

دشتستان

کارآفرینی

جلال حسنی

مقاله

زنان کارآفرین

ارسال نظرات

captcha
رویداد رسانه ای جنوب استان
نمایشگاه  پتروشیمی