سیاست / شناسه خبر: 19 / تاریخ انتشار : 1395/11/1 22:22
|
عبدالرضا کللی

فوتبال گل کوچک؛ پدیده‌ای بازیکن ساز

فوتبال گل کوچک فوتبال مفرحی بود که در مدارس هم جایگاه ویژه‌ای داشت اما امروز دیگر کمتر اثری از این فوتبال ناب در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر دیده می‌شود.

بوشهری هاعبدالرضا کللی*: فوتبال گل کوچک فوتبال مفرحی بود که در مدارس هم جایگاه ویژه‌ای داشت اما امروز دیگر کمتر اثری از این فوتبال ناب در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر دیده می‌شود.

از دل همین فوتبال به ظاهر ساده اما پر بار فوتبالیست‌های با هوش و تکنیکی  پرورش پیدا می‌کردند.

بازیکنانی که فوتبال در محیط‌های کوچک و پر فشار را به خوبی آموخته بودند و انواع حرکات و جابه‌جایی کوتاه آمیخته با تکنیک ذاتی و ضربات فنی نمایشی خیره کننده و چشم نواز را به دنبال داشت.

اما افسوس که امروز دیگر کمتر اثری از این فوتبال ناب در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر دیده می‌شود و پدیده‌هایی دیگر جایگزین این ورزش مفرح شده‌اند.

کم تحرکی و اضافه وزن در مقایسه با نسل دیروز که فوتبال گل کوچک در تمامی کوچه‌هایش به راه بود اولین هدیه‌ای است که اکثر بچه‌های نسل امروز هدیه گرفته‌اند.

فوتبال گل کوچک فوتبال مفرحی که در مدارس هم جایگاه ویژه‌ای داشت اما متاسفانه امروز در آموزش و پرورش هم به بوته فراموشی سپرده شده و جایش را به قهرمان شدن و عدد و ارقام‌های مدیریتی داده است.

⃰  خبرنگار و کارشناس ورزشی

 

کلیدواژه

عبدالرضا کللی

فوتبال بوشهر

گل کوچک

ارسال نظرات

captcha
آگهی بیمه تعاون
نمایشگاه  پتروشیمی