اتحاد دستگاه های اجرایی در حوزه مدیریت بحران بسیار ضروری است+ جزییات
1401/2/21 - 18:13
سرپرست فرمانداری دشتستان در جلسه مدیرین بحران؛
1401/2/21 - 10:53
امام جمعه بوشهر:
1401/2/19 - 12:01
معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: