اقتصاد / شناسه خبر: 128926 / تاریخ انتشار : 1401/9/29 10:12
|

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پتروشیمی جم | پیمانکاری خدمات بازرسی فنی

بوشهری ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پتروشیمی جم | پیمانکاری خدمات بازرسی فنی 

 

منبع : روزنامه ایران 

کلیدواژه

پتروشیمی جم

مناقصه عمومی

عسلویه

ارسال نظرات

captcha
فراخوان فنی و حرفه ای
کافه مون
انتشارات شروع
نمایشگاه  پتروشیمی